Tổng hợp từ viết tắt trong bản vẽ HVAC

Tổng hợp từ viết tắt trong bản vẽ HVAC

Khi thảo luận về HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning), chúng ta thường gặp phải nhiều từ viết tắt và thuật ngữ chuyên ngành. Để giúp bạn hiểu rõ hơn về lĩnh vực này, chúng ta sẽ tổng hợp một số từ viết tắt quan trọng trong bản vẽ HVAC:

Bài viết sau đây sẽ giới thiệu về Bài viết sau đây sẽ giới thiệu về "Tổng hợp từ viết tắt trong bản vẽ HVAC" và đồng thời giới thiệu về Công Ty Điều Hòa Thông Gió HRT, một trong những nhà thầu hàng đầu trong lĩnh vực HVAC tại Hà Nội, Việt Nam

 1. A/P or AP: Access Panel - Cửa thăm
 2. AL: Acoustical Louver - Louver giảm ồn
 3. AC: Air Conditioning - Điều hòa không khí
 4. ACU: Air Conditioning Unit - Máy lạnh
 5. ADL: Air Discharge Louver - Miệng xả gió chắn mưa ngoài trời
 6. AF: Air Filter - Bộ lọc không khí
 7. AG: Air Grille - Miệng gió
 8. AHU: Air Handling Unit - Thiết bị xử lý không khí
 9. AIL: Air Intake Louver - Miệng lấy gió chắn mưa ngoài trời
 10. APD: Air Pressure Drop - Tổn thấp áp không khí
 11. ATG: Air Transfer Grille - Miệng xả gió không gian liền kề
 12. AV: Air Valve - Van xả khí
 13. ALF: Aluminium Filter - Fin lọc bằng nhôm
 14. ATT: Attenuator - Bộ tiêu âm
 15. AAV: Automatic Air Vent - Van xả khí tự động
 16. AFLV: Automatic Flow-Limiting Valve - Van giới hạn dòng chảy tự động
 17. ATC: Automatic Temperature Control - Bộ điều khiển nhiệt độ tự động
 18. BDD: Backdraft Damper - Van gió một chiều
 19. BTP: Booster Pump - Bơm tăng áp
 20. BOD: Bottom Of Duct - Khoảng cách từ đáy ống gió
 21. BOP: Bottom Of Pipe - Khoảng cách từ đáy ống nước
 22. BAS: Building Automation System - Hệ thống tự động hóa tòa nhà
 23. BMS: Building Management System - Hệ thống quản lý tòa nhà
 24. CBV: Calibrated Balance Valve - Van cân bằng hiệu chỉnh
 25. CAP: Capacity - Công suất
 26. CO2: Carbon Dioxide - Khí carbonic
 27. CD: Ceiling Diffuser - Cửa gió khuếch tán gắn trần
 28. COP: Center Of The Pipe - Cao độ tính từ tâm ống so với cao độ sàn bê tông
 29. CV: Check Valve - Van nước 1 chiều
 30. CHW: Chilled Water - Nước lạnh (chiller)
 31. CHWSP: Chilled Water Secondary Pump - Bơm nước lạnh thứ cấp
 32. CHWP: Chilled-Water Pump - Bơm nước lạnh/ bơm nước lạnh chiller
 33. CHWR: Chilled-Water Return - Đường nước lạnh hồi
 34. CHWRT: Chilled-Water Return Temperature - Nhiệt độ đường nước lạnh hồi
 35. CHWS: Chilled-Water Supply - Nước lạnh cấp đi
 36. CHWST: Chilled-Water Supply Temperature - Nhiệt độ nước cấp lạnh
 37. C/W: Complete With - Kèm theo/ kèm với
 38. COMP.: Compressor - Máy nén
 39. CRAC: Computer Room Air Conditioning - Thiết bị điều hòa chính xác cho phòng datacenter/server
 40. CDP: Condensate Drain Piping - Ống thoát nước ngưng
 41. CWR: Condensate Water Return - Nước giải nhiệt hồi về
 42. CW: Condenser Water - Nước giải nhiệt
 43. CWF: Condenser Water Flow - Nước giải nhiệt đi
 44. CWL: Condenser Water Loop - Vòng nước giải nhiệt
 45. CWP: Condenser Water Piping - Đường ống nước giải nhiệt
 46. CWP: Condenser Water Pump - Bơm giải nhiệt/ bơm nước ngưng
 47. CWRT: Condenser Water Return Temperature - Nhiệt độ nước giải nhiệt hồi về
 48. CWS: Condenser Water Supply - Nước giải nhiệt cấp đi
 49. CWST: Condenser Water Supply Temperature - Nhiệt độ nước giải nhiệt cấp đi
 50. CWT: Condenser Water Temperature - Nhiệt độ nước giải nhiệt
 51. CDU or CU: Condensing Unit - Giàn ngưng tụ/ dàn nóng
 52. CAV: Constant Air Volume - Lượng không khí không đổi
 53. CAV Box: Constant Air Volume Box - Bộ điều khiển lưu lượng gió cố định
 54. CER: Controlled-Environment Room - Phòng được kiểm soát điều kiện không khí
 55. CC: Cooling Coil - Coil lạnh
 56. CT: Cooling Tower - Tháp giải nhiệt
 57. DP: Differential Pressure - Chênh lệch áp suất
 58. DPCV: Differential Pressure Control Valve - Van điều khiển chênh áp
 59. DPS: Differential Pressure Sensor - Cảm biến hiệu áp suất
 60. DPT: Differential Pressure Transmitter - Truyền tín hiệu chênh áp suất
 61. DTC: Differential Temperature Controller - Bộ điều khiển chênh lệch nhiệt độ
 62. DDC: Direct Digital Control - Bộ điều khiển kỹ thuật số
 63. DX: Direct Expansion - Kiểu coil lạnh DX
 64. DCP: District Cooling Plant - Phòng máy hệ thống lạnh trung tâm
 65. DHW: Domestic Hot-Water - Hệ thống nước nóng dân dụng
 66. DG: Door Grille - Cửa loại grille/ cửa gió
 67. D: Drain - Nước xả
 68. DP: Drain Piping - Đường ống nước ngưng/ nước xả
 69. DB: Dry Bulb - Nhiệt độ bầu khô
 70. EAC: Electronic Air Cleaner - Thiết bị lọc khí điện tử
 71. EPIV: Electronic Pressure Independent Valve - Van điện tử điều khiển áp độc lập
 72. ESF: Electrostatic Air Filter - Lọc không khí tĩnh điện
 73. EM: Emergency Mode - Chế độ khẩn cấp
 74. EAT: Entering Air Temperature - Nhiệt độ đầu vào
 75. EWT: Entering Water Temperature - Nhiệt độ nước vào
 76. EA: Exhaust Air - Gió thải
 77. EAD: Exhaust Air Duct - Đường ống gió thải
 78. EAF: Exhaust Air Fan - Quạt thải gió
 79. EAG: Exhaust Air Grille - Miệng gió thải
 80. EAL: Exhaust Air Louver - Miệng thải gió đặt ngoài
 81. EAR: Exhaust Air Register - Cửa hút gió có điều chỉnh
 82. ET: Expansion Tank - Bình giãn nở
 83. ESP: External Static Pressure - Áp suất tĩnh/ áp suất tĩnh bên ngoài
 84. FC: Fan Coil Controller - Bộ điều khiển FCU
 85. FFU: Fan Filter Unit - Hộp lọc khí sạch
 86. FCU: Fan-Coil Unit - Thiết bị làm lạnh FCU
 87. FFL: Finished Floor Level - Cao độ tính từ sàn hoàn thiện
 88. FAS: Fire Alarm System - Hệ thống báo cháy trung tâm
 89. FD: Fire Damper - Van chặn lửa/ van ngăn cháy
 90. FSD: Fire Smoke Damper - Van ngăn khói, lửa
 91. FRD: Fire-Rated Duct - Đường ống chịu nhiệt/ lửa
 92. FLR: Floor - Sàn
 93. FSFCU: Floor-Standing Fan Coil Unit - Dàn lạnh đặt sàn
 94. FS: Flow Switch - Công tắc dòng
 95. FDCT: Forced-Draft Cooling Tower - Tháp giải nhiệt loại chủ động
 96. FAD: Fresh Air Duct - Đường ống gió tươi
 97. FAF: Fresh Air Fan - Quạt cấp gió tươi
 98. FAG: Fresh Air Grille - Miệng gió tươi
 99. FAL: Fresh Air Louver - Miệng lấy gió tươi đặt ngoài
 100. FA: From Above - Từ phía trên
 101. FB: From Below - Từ phía dưới
 102. GSHP: Ground-Source Heat Pumps - Hệ thống bơm nhiệt trao đổi nhiệt lòng đất
 103. HE or HEX: Heat Exchanger - Dàn trao đổi nhiệt
 104. HX: Heat Exchanger - Bộ trao đổi nhiệt
 105. HIU: Heat Interface Unit - Thiết bị trao đổi nhiệt nước
 106. HP: Heat Pump - Bơm nhiệt
 107. HRC: Heat Recovery Chiller - Chiller thu hồi nhiệt
 108. HRHP: Heat Recovery Heat Pump - Bơm nhiệt trao đổi nhiệt
 109. HRU: Heat Recovery Unit - Thiết bị trao đổi nhiệt gió
 110. HRW: Heat Recovery Wheel - Bánh xe hồi nhiệt
 111. HRWU: Heat Recovery Wheel Unit - Thiết bị trao đổi không khí với bánh xe hồi nhiệt
 112. HW: Heat Wheel - Bánh xe nhiệt
 113. HC or H/C: Heating Coil - Dàn ống sưởi ấm/ Coil nóng
 114. HDU: Heating Distribution Unit - Thiết bị phân phối nhiệt
 115. HPA: Heating Process Air - Hệ thống xử lý khí nhiệt
 116. HPD: Heating Process Duct - Đường ống xử lý nhiệt
 117. HPRU: Heating Process Recovery Unit - Thiết bị hồi nhiệt xử lý nhiệt
 118. HPW: Heating Process Wheel - Bánh xe xử lý nhiệt
 119. HEC or HECHW: Hermetic Compressor - Máy nén bọc kín
 120. HFD: High-Pressure Fan Damper - Van cửa quạt áp cao
 121. HTG: High-Temperature Gas - Khí nhiệt độ cao
 122. HPG: High-Pressure Gas - Khí áp suất cao
 123. HDG: High-Pressure Gas - Khí áp suất cao
 124. HPWC: High-Pressure Water Coil - Coil nước áp cao
 125. HTC: High-Temperature Cooling - Thiết bị làm lạnh nhiệt độ cao
 126. HHVAC: High-Head Ventilation Air Conditioning - Hệ thống điều hòa không khí thông gió đầu cao
 127. HDHW: Hot Domestic Hot-Water - Nước nóng hợp công nghiệp
 128. HTR: Heater - Thiết bị sưởi ấm
 129. HUM or HU: Humidifier - Máy tạo độ ẩm
 130. HRV: Heat Recovery Ventilator - Hệ thống trao đổi gió
 131. HRVU: Heat Recovery Ventilator Unit - Đơn vị trao đổi gió
 132. IRU: Induction Room Unit - Thiết bị gắn trần trên trần phòng
 133. IMP: Inlet Pressure - Áp suất đầu vào
 134. IMP-RLT: Inlet Pressure Regulator with Limitation - Bộ điều khiển áp suất đầu vào có giới hạn
 135. JAF: Jet Air Fan - Quạt gió tầm xa
 136. JUG: Jet Undergrate - Vòi sương trên dạng và lưới lấy khí dưới lưới
 137. KW: KiloWatt - Kilowatt
 138. KW/RT: KiloWatt per Refrigeration Ton - Kilowatt trên một tấn lạnh
 139. LTD: Lower Than Duct - Cao độ tính từ đáy ống so với cao độ sàn bê tông
 140. MVA: MegaVolt-Ampere - Megavolt-ampere
 141. MNPT: Male National Pipe Thread - Ren ngoại lẻ chuẩn quốc gia
 142. NW or N.WK.: Night-Watch Key - Chìa khóa ngoại giờ
 143. P/M: Parallel-Mode - Chế độ song song
 144. PM: Particulate Matter - Vật liệu mịn
 145. PDP: Peak Demand Pressure - Áp suất đỉnh không khí
 146. PBX: Pneumatic Box - Hộp khí nén
 147. PTAC: Packaged Terminal Air Conditioner - Thiết bị điều hòa không khí khe cắm
 148. PR: Pressure Regulator - Bộ điều khiển áp suất
 149. PCAFU: Pressure-Compensating Air Flow Unit - Đơn vị cân bằng áp suất dòng khí
 150. PAF: Pressure-Compensating Air Flow - Dòng khí cân bằng áp suất
 151. PAFS: Pressure-Compensating Air Flow System - Hệ thống dòng khí cân bằng áp suất
 152. PG: Pressure Gauge - Đồng hồ đo áp suất
 153. PIT: Pressure Indicator Transmitter - Truyền tín hiệu chỉ áp suất
 154. PPM: Part Per Million - Phần mỗi triệu
 155. RAT: Return Air Temperature - Nhiệt độ khí hồi
 156. RA: Return Air - Gió hồi
 157. RAF: Return Air Fan - Quạt hồi gió
 158. RAG: Return Air Grille - Miệng gió hồi
 159. RAL: Return Air Louver - Miệng lấy gió hồi
 160. RAC: Return Air Chamber - Khoang hút gió hồi
 161. RAP: Return Air Plenum - Khoang hút gió hồi
 162. RARS: Return Air Smoke Damper - Van ngăn khói hút gió hồi
 163. RAV: Return Air Vent - Van hút gió hồi
 164. RCF: Return Conditioned Fresh - Khí tươi được điều hòa trước khi cấp
 165. REC: Return Air Entering Coil - Coil nóng cấp gió hồi
 166. RC: Room Controller - Bộ điều khiển phòng
 167. RAV: Room Air Ventilator - Hệ thống thông gió phòng
 168. RTU: Roof Top Unit - Đơn vị mái nhà
 169. RHP: Runaround Heat Pipe - Đường ống trao đổi nhiệt độ
 170. SWP: Secondary Water Pump - Bơm nước thứ cấp
 171. SST: Saturated Suction Temperature - Nhiệt độ hơi bão hòa
 172. SSSV: Saturated Suction Service Valve - Van dịch vụ nhiệt độ hơi bão hòa
 173. STT: Saturated Temperature Thermometer - Bộ đo nhiệt độ bão hòa
 174. SFL: Set Flow Limit - Đặt giới hạn dòng
 175. SSV: Suction Service Valve - Van dịch vụ hút
 176. SCAF: Supply-Compensating Air Flow - Dòng khí cân bằng áp suất cung cấp
 177. SHP: Super Heat Pump - Bơm nhiệt siêu nhiệt
 178. SRCU: Split Room Control Unit - Đơn vị điều khiển phòng phân cách
 179. SHV: Superheat Valve - Van siêu nhiệt
 180. SCV: Service Control Valve - Van điều khiển dịch vụ
 181. SBV: Service Ball Valve - Van bi dịch vụ
 182. STT: Suction Temperature Thermometer - Bộ đo nhiệt độ hút
 183. SVC: Suction Valve Close - Đóng van hút
 184. TAC: Terminal Air Conditioner - Thiết bị điều hòa không khí cuối
 185. TA: Temperature Actuator - Bộ điều khiển nhiệt độ
 186. TDC: Terminal Distribution Cabinet - Tủ phân phối cuối
 187. TS: Temperature Sensor - Cảm biến nhiệt độ
 188. TAU: Temperature Adjustment Unit - Đơn vị điều chỉnh nhiệt độ
 189. TCH: Temperature Chart - Biểu đồ nhiệt độ
 190. TD: Temperature Differential - Chênh lệch nhiệt độ
 191. TCV: Temperature Control Valve - Van điều khiển nhiệt độ
 192. TAO: Temperature Adjustment Operator - Người điều chỉnh nhiệt độ
 193. TPV: Temperature Preserving Valve - Van duy trì nhiệt độ
 194. TN: Temperature Number - Mã số nhiệt độ
 195. UAV: Upward Air Velocity - Tốc độ khí nâng lên
 196. VSD: Variable Speed Drive - Biến tần
 197. VAV: Variable Air Volume - Đối tượng làm lạnh luồng khí biến đổi
 198. VSD: Variable Speed Drive - Biến tần
 199. VFCU: Vertical Fan Coil Unit - Đơn vị dàn lạnh quạt đứng
 200. VFD: Variable Frequency Drive - Biến tần động cơ
 201. WLL: Water-Level Limit - Giới hạn mức nước
 202. WDP: Water Differential Pressure - Chênh áp nước
 203. WEM: Water Emergency Mode - Chế độ khẩn cấp nước
 204. WS: Water Supply - Nước cấp
 205. WC: Water Coil - Coil nước
 206. WP: Water Pump - Bơm nước
 207. WPD: Water Pump Differential - Bơm nước chênh lệch
 208. WRM: Water Recirculating Mode - Chế độ tuần hoàn nước
 209. WSR: Water Supply Regulator - Bộ điều khiển cung cấp nước
 210. WTR: Water-Treatment Room - Phòng xử lý nước
 211. WAF: Wet Air Flow - Dòng khí ẩm
 212. WAFS: Wet Air Flow System - Hệ thống dòng khí ẩm
 213. WHR: Waste Heat Recovery - Thu hồi nhiệt thải
 214. WAH: Wet Air Handling - Xử lý khí ẩm
 215. WDU: Wet Deck Unit - Đơn vị chứa nước
 216. WDE: Wet Deck - Lớp nước
 217. WAD: Wet Air Duct - Đường ống khí ẩm
 218. WC: Water Cooler - Máy lạnh nước
 219. WTI: Water Temperature Indicator - Đồng hồ chỉ nhiệt độ nước
 220. WL: Water Level - Mực nước
 221. WCX: Water-Cooled - Hệ thống lạnh nước
 222. WRH: Water Recovery Heat - Hệ thống hồi nhiệt nước
 223. WWF: Water-Washable Filter - Lọc nước rửa được
 224. WCXF: Water-Cooled Exchanger - Bộ trao đổi nhiệt nước
 225. WCL: Water-Cooled Chiller - Máy làm lạnh nước
 226. WH: Water Heater - Bình nước nóng
 227. WLD: Water Level Detector - Thiết bị dò mực nước
 228. WLP: Water Level Preserver - Thiết bị duy trì mực nước
 229. WAH: Water Air Handling - Xử lý khí nước
 230. WIS: Water Interlocking System - Hệ thống khóa nước
 231. WAP: Water Air Plenum - Khoang chứa khí nước
 232. WS: Water Separator - Bộ tách nước
 233. WHFC: Water Heated Fan Coil - Đơn vị dàn lạnh đặt trần nước
 234. WWF: Water-Washable Filter - Lọc nước rửa được
 235. WT: Water Treatment - Xử lý nước
 236. WWP: Water-Weeping Phenomenon - Hiện tượng nước rỉ nước
 237. WDF: Water Drain Floor - Độ rỉ nước sàn
 238. WCCP: Water Cooled Chiller Plant - Nhà máy làm lạnh nước
 239. WI: Water Inlet - Đường nước vào
 240. WSI: Water Steam Indicator - Đồng hồ chỉ nhiệt độ hơi nước
 241. WDU: Water Drip Unit - Đơn vị thất nước
 242. WFTS: Water-Flow Temperature Sensor - Cảm biến nhiệt độ nước
 243. WLZ: Water Leakage Zone - Vùng rò rỉ nước
 244. WZ: Water Zone - Vùng nước
 245. WV: Water Valve - Van cửa nước
 246. WSP: Water Steam Preserver - Thiết bị duy trì hơi nước
 247. WST: Water Steam Thermostat - Bộ điều khiển nhiệt độ hơi nước
 248. WWP: Water-Washable Pleated Filter - Lọc nước rửa gấp
 249. WWC: Water-Washable Cell - Lọc nước rửa gấp
 250. WWU: Water-Washable Unit - Đơn vị lọc nước rửa được

Công Ty Điều Hòa Thông Gió HRT (Heat Refrigeration Technology)một trong những Nhà thầu điều hòa thông gió hàng đầu trong lĩnh vực HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) tại Hà Nội, Việt Nam. Công ty chúng tôi chuyên về các giải pháp và dịch vụ liên quan đến hệ thống điều hòa không khí, thông gió, sưởi ấm và làm lạnh,

Với thế mạnh là nhà phân phối chính hãng các dòng sản phẩm mới 100% như: Điều Hòa VRVĐiều Hòa VRFĐiều Hòa Thương Mại (Skyair)Điều Hòa công nghiệp Packaged và Thiết Bị Thông Gió Thu Hồi Nhiệt (VAM)HRT cam kết sẽ tư vấn và thiết kế giải pháp tối ưu nhất cho mọi công trình sau khi đã khảo sát mặt bằng và nắm bắt được yêu cầu cụ thể của quý khách hàng,

HRT Cam Kết:

✔ Hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng đầy đủ CO, CQ

✔ Đảm bảo về chất lượng hàng hoá chính hãng, nhập khẩu mới 100%

✔ Đội ngũ nhân viên kỹ thuật có tay nghề giỏi, thái độ nhiệt tình và chu đáo.

✔ Chăm sóc khách hàng chu đáo: Kiểm tra định kỳ hệ thống, bảo trì chuyên nghiệp

✔ Sẵn sàng xử lý sự cố: Xử lý lỗi lắp đặt trong vòng 24 giờ - Xử lý lỗi sản phẩm trong vòng 48h

✔ Cập nhật thông tin sản phẩm mới nhất, mô tả chi tiết các thông số và lợi ích từng sản phẩm

✔ Khảo sát và tư vấn miễn phí giải pháp về điều hòa không khí & thông gió

✔ Luôn cung cấp sản phẩm tốt, chính hãng, giá cả hợp lý và bảo hành dài hạn

✔ Vận chuyển và lắp đặt trong ngày (với khách hàng trong nội thành Hà Nội)

✔ Với khách hàng ngoại tỉnh cam kết giao hàng nhanh nhất có thể

HRT Rất hi vọng sẽ sớm được gặp gỡ hỗ trợ và phục vụ quý khách trong tương lai gần!


Video Ý Nghĩa Logo HRT

>>>> Xem thêm Ý Nghĩa Logo HRT

Công Ty HRT – Nhà Thầu HVAC hàng đầu tại Hà Nội – Chuyên thiết kế thi công Điều Hòa Thông Gió.

Xem thêm chi tiết Đăng Ký Kinh Doanh HRT TẠI ĐÂY

Địa chỉ: Số 18TT16, Đường foresa 8B, Khu Đô Thị Sinh Thái TASCO, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Hotline0903.080.080Zalo: 0916.18.1080

Email  :   Sales@hrt.com.vn

Các Website chính thức của HRT

 1. https://hrt.vn
 2. https://thegioidieuhoa.vn
 3. https://dieuhoatrungtam.vn

Công Ty Điều Hòa Thông Gió HRT, nhà thầu HVAC hàng đầu tại Hà Nội, chuyên cung cấp, lắp đặt và bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điều hòa, thông gió Trung Tâm và Công Nghiệp.

        Trở về trang chủ Khách hàng đánh giá

5.0
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Đánh giá và nhận xét

Gửi nhận xét của bạn